Ishaa
Magreb
Asr
Dhuhr
Shuroq
Fadjr

Moskee Al Karama, gevestigd aan Pontanusstraat 278A 1093 SH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.moskeealkarama.nl/
Pontanusstraat 278A
1093 SH Amsterdam
+316 26 310 736

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moskee Al Karama verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Moskee Al Karama verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Je in te schrijven voor lessen
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Moskee Al Karama bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Leden: Zolang het lidmaatschap loopt, tot 7 jaar na de beëindiging van het lidmaatschap
Dragers: Zolang het dragerschap loopt, tot 7 jaar na de beëindiging van het dragerschap
Lessen: Zolang de lessen lopen, tot 5 jaar na beëindiging van de lessen

Delen van persoonsgegevens met derden

Moskee Al Karama verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hier moet je nadrukkelijk toestemming voor geven. De volgende gegevens worden gedeeld:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Bankrekeningnummer

De gegevens worden gedeeld met onze financiële dienstverlener voor het incasseren van het maandelijkse contributie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Moskee Al Karama gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moskee Al Karama en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@moskeealkarama.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.